Misafir Ağ Kimlik Doğrulama Aracı (HotSpot)

LimRAD Misafir Ağ Kimlik Doğrulama Aracı Genel Bakış

Genel Bakış

Kurumlara gelen misafirlerin ağ erişimi sırasında, kurum bilgi kaynaklarını korumak ve misafirleri yasalar gereği kayıt altına alma gerekliliği bulunmak- tadır.

HOTSPOT modülü misafir kullanıcıların ağ erişimlerini aşağıdaki şekillerde web ara yüzü kullanarak doğrulamaktadır.

  • -  T.C. Kimlik Numarası ile doğrulama

  • -  SMS ile doğrulama

  • -  E-posta adresi ile doğrulama

  • -  Sponsor ile Doğrulama

    Bu araçların her biri ayrı ayrı kullanılabileceği gibi hepsi birden de kullanılabilmektedir.

    Kurumsal ağlarda misafir hizmeti vermek, belediyelerde kent-wifi projeleri oluşturmak, giriş ekranları üzerinde anketler ve reklamlar yapabilmek gibi özelleştirilebilir birden çok sayfayı oluşturmak sistem içerisinde gerçekleştir- ilmektedir.

    İstenmesi durumunda kurumlar tarafından anketler oluşturulabilmekte, etkinlikler düzenlenebilmekte, misafir kayıt işlemi sırasında bunlar kullanıcıya sunulabilmektedir. Sunulan anketlere katılanların verdiği bilgileri konsolide edilmiş bir şekilde incelenebilmektedir.

Image
Sistem Özellikleri
Desteklenen Veritabanı
IPv6 Feature