Limatek Sistem, siber güvenlik yazılım çözümleri alanında inovasyonu yüksek ithalatı engelleyen rekabetçi ürünleri piyasaya kazandırmak ve bu teknolojileri ulaşılabilir hale getirebilmek amacıyla 2015 yılında ODTÜ Teknokent bünyesinde kurulmuştur. Proje aşamasından Ar-Ge çalışmalarına, tamamen yerli teknoloji ile geliştirilen ürünlerimiz, geliştirme aşamalarında KOSGEB, TÜBİTAK veya Ankara Kalkınma Ajansı tarafından da onaylanmışlardır. Ayrıca şirketimiz Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından kurulan Siber Güvenlik Kümelenme üyesidir.

Dijital dönüşümün, iş yapma biçimlerinin çok daha hızlı, verimli ve sorgulanabilir bir şekilde yapılmasına olanak sağladığı günümüzde, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı durumlarda, kurumlar yetkisiz ve kötü amaçlı faaliyetlere ve saldırılara açık hale gelmektedir. Şirketimiz dijital veri ve hizmetlere erişimde güvenliğin sağlanması için inovasyonu yüksek, ilgili dünya standartlarına uygun siber güvenlik yazılımlarının geliştirilmesine devam etmektedir.

Firmamızda yazılım alt yapısı CMMI Seviye 3 standardına uygun şekilde kurulmuştur ve tüm faaliyetlerin etkinliğini sürekli iyileştirmek üzere proses odaklı bir kalite yönetim sistemi kurmuştur.

Firmamız Üst Yönetimi tarafından,  Kalite Yönetim Sisteminin etkin olarak uygulanması amacıyla, müşteri ve yasal mevzuat şartlarına tam olarak uygunluk için üst seviyede ve prosesler bazında kalite hedefleri belirlenir ve gerekli planlama faaliyetleri yapılır.

Çalışanlarımız kalite politikası ve hedefler doğrultusunda, kalite yönetim sistemi yapımıza uygun olarak çalışmalarını yaparlar. Kalite sisteminin uygulanması sonucu ortaya çıkan veriler, firmamız açısından önemli değerlendirme araçlarıdır. Veri değerlendirmesi ile sürekli gelişimin olması sağlanır.   Kalite Yönetim Sisteminde vurgulanmak istenen temel hususlar;

 

  • Önlemeye yönelik yaklaşım
  • Uygun kabul kriterlerinin oluşturulması
  • Proses yeterliliğinin gözetimi, ölçümü, analizi
  • Düzenli iç tetkik ve gözden geçirme
  • Uygunsuzluklar için düzeltici/önleyici faaliyet prosedürleri
  • Uygun istatistik yöntemlerinin kullanımı
  • Kayıt ve dokümanların muhafazası
  • Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi
  • Müşteri tatmininin arttırılması

 

                                                                                                                                            Canan OKUTANOĞLU

                                                                                                                                               LİMATEK SİSTEM